top of page

Built by contractors for contractors

Download on the App Store
Get it on Google Play
The App

Ladda ner appen och testa själv !

Avsikt

Syftet med appen är att snabbt och effektivt kunna delge och återrapportera det som dagligen händer på ett projekt, både ute i produktionen via smartphone/ tablet och på kontoret via en dator.

Användaren kan på ett snabbt och effektivt sätt kontakta alla berörda parter och få en spårbar dokumentation.

Ladda ner appen
Features

Funktioner

ÄTA - hantering :

Du skapar ÄTA inkl kalkylblad, skickar till beställaren båda signerar och allt detta görs digitalt. Enskild eller en sammanställning kan skrivas ut som pdf mall med all information som behövs juridiskt sett.

FS - hantering (fråga svar):

Funkar precis som mail. Fördelen här är att du har alla frågor och svar i systemet med en FS modul där du kan hålla ordning på allt som man kommer överens om i ett projekt nu och i framtiden. Enskild eller en sammanställning kan skrivas ut som pdf mall med all information som behövs juridiskt sett.

KMA:

Vi har samlat alla moduler som behövs för ett projekt. Dagbok, Tidrapportering som kan kopplas mot Dagboken, Egenkontroller,  Miljörond, Skyddsrond, Avsyn, Avvikelserapporter, Fältrapporter, Förbesiktning m,m Åtgärdsstyrning på avvikelserna. PDF utskrift.

Galleri

ÄTA - hantering :

Du skapar ÄTA inkl kalkylblad, skickar till beställaren båda signerar och allt detta görs digitalt. Enskild eller en sammanställning kan skrivas ut som pdf mall med all information som behövs juridiskt sett.

Group 2214.png
Group 2213.png

FS - hantering (fråga svar):

Funkar precis som mail. Fördelen här är att du har alla frågor och svar i systemet med en FS modul där du kan hålla ordning på allt som man kommer överens om i ett projekt nu och i framtiden. Enskild eller en sammanställning kan skrivas ut som pdf mall med all information som behövs juridiskt sett.

KMA:

Vi har samlat alla moduler som behövs för ett projekt. Dagbok, Tidrapportering som kan kopplas mot Dagboken, Egenkontroller,  Miljörond, Skyddsrond, Avsyn, Avvikelserapporter, Fältrapporter, Förbesiktning m,m Åtgärdsstyrning på avvikelserna. PDF utskrift.

Group 2212.png
About Us

Om oss

Det här är vi!

Då vi varit i byggbranschen många år har vi stött på ett antal olika system med många bra funktioner, som vi under åren har utprovat.

Inget av de nu existerande systemen lever dock upp till alla önskemål som finns, även om en del har bra funktioner var för sig.

Nu finns ett system som sammanfogar i stort sett allt som dagligen händer på en byggarbetsplats, med användare i hela organisationen, från hantverkaren till högsta ledningen.

Systemet blir även till stor nytta för beställarens projektledning och ombud samt alla inblandade underentreprenörer

Reviews

Nöjda kunder

”Nu har jag allt i handen via min telefon och detta gör att jag kan ägna mig åt annat som jag har fått skjuta på”

Anders Johansson

”Ett av det enklaste och smidigaste system som jag har använt där alla agerar i rätt tid”

Peter Hagström

”Jag som beställare har äntligen kontroll och tillgång vad som händer på projektet via detta system”

Sara Jäderberg

Contact
bottom of page