top of page

Built by contractors for contractors

Download on the App Store
Get it on Google Play
The App

Ladda ner appen och testa själv !

Avsikt

Syftet med appen är att snabbt och effektivt kunna delge och återrapportera det som dagligen händer på ett projekt, både ute i produktionen via smartphone/ tablet och på kontoret via en dator.

Användaren kan på ett snabbt och effektivt sätt kontakta alla berörda parter och få en spårbar dokumentation.

Ladda ner appen
Features

Funktioner

Dokumenthantering :

Förenkla din dokumenthantering med vår modul. Lagra, organisera och delaprojektrelaterade dokument smidigt och säkert. Allt på ett ställe för en effektivarearbetsprocess.

Avikelserapporter:

Få full kontroll över avikelser med vår modul. Rapportera och följ upp avvikelser snabbt och säkert. Tilldela ansvariga och se till att de åtgärdas i tid.

Avsyn av Arbetsområdet :

Bevara ögonblicksbilder av arbetsområdet med avsynsmodulen. Fotografera och
anteckna viktiga detaljer och avvikelser innan arbetet påbörjas.

Artikelregister :

Håll koll på dina projektartiklar med artikelregistermodulen. Organisera och sök
efter material snabbt och enkelt, vilket sparar tid och minskar misstag.

Dagbok :

Fullt anpassad till AFC.38-kraven, vår dagbokmodul ger dig möjlighet att enkelt
dokumentera och följa upp projektaktiviteter, samtidigt som den ger dig full efterlevnad.

Förbesiktning :

Utför förbesiktningar enligt branschstandard med vår modul. Anpassa dina förbesiktningar, tilldela avvikelser och säkerställ att projektet är redo för nästa steg

Miljöronder :

Säkerställ miljöansvarighet med vår miljörondsmodul. Identifiera och rapportera
miljörelaterade frågor direkt från arbetsplatsen och säkerställ efterlevnad.

Kalkylblad :

Effektivisera kalkyleringsprocessen med kalkylbladsmodulen. Skapa och hantera
kalkylblad smidigt och säkerställ noggranna kostnadsuppskattningar.

Egenkontroller :

Skapa och hantera egenkontroller på ett effektivt sätt. Anpassa dina kontrollplaner, följ upp och rapportera i realtid, och håll hela teamet informerat om kontrollpunkterna.

Fältrapporter :

Gör fältarbetet enklare med fältrapportmodulen. Dokumentera viktiga händelser och avvikelser direkt från arbetsplatsen och håll alla informerade i realtid.

Skyddsronder :

Gör arbetsplatsen säkrare med skyddsronder. Dokumentera och åtgärda
potentiella faror och risker i realtid och säkerställ en trygg arbetsmiljö.

Skapa Mallar :

Anpassa dina projekt med mallmodulen. Skapa och använd återanvändbara
mallar för att spara tid och säkerställa konsistens i dina projekt.

ÄTA - hantering :

Du skapar ÄTA inkl kalkylblad, skickar till beställaren båda signerar och allt detta görs digitalt. Enskild eller en sammanställning kan skrivas ut som pdf mall med all information som behövs juridiskt sett.

Group 2214.png
Group 2213.png

FS - hantering (fråga svar):

Funkar precis som mail. Fördelen här är att du har alla frågor och svar i systemet med en FS modul där du kan hålla ordning på allt som man kommer överens om i ett projekt nu och i framtiden. Enskild eller en sammanställning kan skrivas ut som pdf mall med all information som behövs juridiskt sett.

KMA:

Vi har samlat alla moduler som behövs för ett projekt. Dagbok, Tidrapportering som kan kopplas mot Dagboken, Egenkontroller,  Miljörond, Skyddsrond, Avsyn, Avvikelserapporter, Fältrapporter, Förbesiktning m,m Åtgärdsstyrning på avvikelserna. PDF utskrift.

Group 2212.png

Paket & Priser

ACT

Avtalstid /0 Månad

Passar bäst för dig som bara skall medverka i projekt och inte skall skapa egna projekt.

PROJECT

Avtalstid /1 Månad

Passar bäst för dig som vill skapa enstaka projekt och leda dina egna projekt men även medverka i andras projekt.

PROOF

Avtalstid /12 Månad

Passar bäst för företaget som har större krav på juridiken och fler projekt igång.

ACT
PROJECT
PROOF
Avtalstid
0 Mån

1 mån

        12 mån

Pris/Admin 1 /mån
-

-

1950 kr

Pris/Admin 2 - /mån
-

-

399 kr

Pris/Användare /mån
-

-

199 kr

Pris/Projektdeltagare/mån
0 kr

49 kr

29 kr

Pris/Projekt/Mån
-

1495 kr

0 kr

Ingående Moduler i Abonnemanget
Mallar
-

✔️

✔️

Artikelregister
-

✔️

✔️

Kundregister
-

✔️

✔️

Översikt
-

✔️

✔️

Egen personal
-

-

✔️

Dokumenthantering
-

✔️

✔️

Dagbok
-

✔️

✔️

FS
-

✔️

✔️

ÄTA hantering
-

✔️

✔️

Avsyn rapportering
-

✔️

✔️

Avvikelserapportering
-

✔️

✔️

Egenkontroll
-

✔️

✔️

Fältrapportering
-

✔️

✔️

Förbesiktning
-

✔️

✔️

Skyddsrond
-

✔️

✔️

Miljörond
-

✔️

✔️

Projekt
-

✔️

✔️

OnBoarding
-

✔️

✔️

About Us

Om oss

Det här är vi!

Då vi varit i byggbranschen många år har vi stött på ett antal olika system med många bra funktioner, som vi under åren har utprovat.

Inget av de nu existerande systemen lever dock upp till alla önskemål som finns, även om en del har bra funktioner var för sig.

Nu finns ett system som sammanfogar i stort sett allt som dagligen händer på en byggarbetsplats, med användare i hela organisationen, från hantverkaren till högsta ledningen.

Systemet blir även till stor nytta för beställarens projektledning och ombud samt alla inblandade underentreprenörer

Reviews

Nöjda kunder

”Nu har jag allt i handen via min telefon och detta gör att jag kan ägna mig åt annat som jag har fått skjuta på”

Anders Johansson

”Ett av det enklaste och smidigaste system som jag har använt där alla agerar i rätt tid”

Peter Hagström

”Jag som beställare har äntligen kontroll och tillgång vad som händer på projektet via detta system”

Sara Jäderberg

Contact
bottom of page